tekoja-kampanja-mika-kampanja

Mikä kampanja?

Kirkon Ulkomaanavun vuoden 2015 Tekoja-kampanjan teemana ovat nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen. Kampanjan tavoite on lisätä ymmärrystä väkivaltaisiin ääriryhmiin liittymisen syistä ja kertoa käytännön keinoista väkivaltaisen radikalisoitumisen estämiseksi sekä Suomessa että konfliktialueilla. 

Nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä nuoruuteen liittyy monenlaista epävarmuutta ja itsensä etsimistä. Erityisen paljon tukea tarvitsevat nuoret, jotka ovat kasvaneet konfliktin keskellä tai esimerkiksi menettäneet perheenjäseniään. Ääriryhmien tarjoama yhteenkuuluvuuden tunne voi houkuttaa myös täysin normaaleissa oloissa kasvaneita nuoria, jotka eivät koe kuuluvansa joukkoon.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy vaatii puuttumista taustalla vaikuttaviin syihin, joita ovat nuorten kouluttamattomuus, toimeentulomahdollisuuksien vähyys sekä syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemukset. Valitettavan usein konfliktialueiden nuoret joutuvat myös turvallisuusoperaatioiden kohteeksi ja kokevat oman uskontonsa olevan uhattuna. Taustasyihin puuttumisen lisäksi myös tiivis yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa on tärkeää. Samalla tulee lisätä nuorten tietoa ääriliikkeiden harjoittamasta väkivallasta ja uskonnollisten perusteiden ohuudesta. Tätä työtä tehdään parhaiten nuorten omien järjestöjen ja uskonnollisten ryhmien kanssa.

Kouluttautunut nuori pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä, suhtautumaan kriittisesti ääriryhmien propagandaan ja tarttumaan positiivisiin vaihtoehtoihin. Jos nuorella on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, hän ei sota-alueillakaan tarvitse ääriryhmien tarjoamaa taloudellista turvaa.

Kirkon Ulkomaanapu tukee sota-alueilla yhteisöjen rauhantyötä ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa rauhassa. Suomessa edistämme uskonnollisten yhteisöjen ja viranomaisten vuoropuhelua väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi.

Mikä ajaa nuoren ääriryhmään?

Lue lisää

Kirkon Ulkomaanapu rakentaa rauhaa paikallistasolla

Lue lisää työstä eri maissa

Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Mistä on kyse?