Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä rauhan edistämiseksi. Kumppaneina on kymmeniä merkittäviä järjestöjä, jotka tukevat paikallista rauhanvälitystyötä konfliktimaissa ympäri maailman.

Verkoston työ jakautuu neljään osaan. Ensimmäinen on uskonnollisten ja perinteisten johtajien tukeminen paikallisessa rauhanvälitystyössä. Paikallinen välitystoiminta voi merkitä konfliktien analyysejä ja kartoituksia, teknisiä konsultaatioita, kapasiteetin rakentamista ja dialogiprosessien helpottamista.

Toinen osa-alue on vaikuttamistyö. Verkosto painottaa ja tuo esiin uskonnollisten ja perinteisten johtajien myönteistä vaikutusta ja potentiaalia rauhantyössä YK:lle ja muille merkittäville elimille. Tätä vaikuttamistyötä tehdään niin paikallisilla kuin kansainvälisillä tasoilla.

Kolmanneksi verkoston työhön kuuluu tutkimus, koulutus ja temaattinen tuki, jota tarjotaan uskonnollisille ja perinteisille johtajille sekä muille rauhantyötä tekeville henkilöille.

Temaattinen tuki perustuu kahteen aihealueeseen, jotka ohjaavat verkoston työtä. Yksi näistä on väkivaltaisen radikalisaation torjunta ja ennaltaehkäisy. Radikalisaatiotyöryhmä tukee uskonnollisten ja perinteisten johtajien työtä väkivaltaisen radikalisaation torjumiseksi heidän omissa yhteisöissään. Toinen työryhmä keskittyy naisten roolin vahvistamiseen rauhantyössä. Tämä työ perustuu YK:n päätöslauselman 1325 – Naiset, rauha ja turvallisuus – tavoitteisiin, joita ovat naisten ja tyttöjen suojaaminen aseellisissa konflikteissa, naisten tasa-arvoinen rooli rauhanneuvottelujen osallistujina ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ennaltaehkäiseminen.

Neljänneksi verkosto pyrkii luomaan rakenteita, jotka helpottavat ja lisäävät jäsenten välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Lue lisää peacemakersnetwork.org (verkoston sivut englanniksi)

Jaa sivu ja osoita tukesi nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi.