Motarbeta den våldsamsfrämjande radikaliseringen.

Vilken kampanj?

Utlandshjälpens årligen återkommande kampanj Handling uppmärksammar i år, 2015, den våldsfrämjande radikaliseringen som förekommer bland unga. Med kampanjen vill Kyrkans Utlandshjälp öka kännedomen om orsakerna till att unga ansluter sig till extremister och hur man kan förebygga det både i Finland och på konfliktområden i utlandet.

De unga är särskilt sårbara eftersom de söker en identitet och känner sig osäkra på många sätt. De som vuxit upp mitt i en konflikt eller förlorat en familjemedlem behöver särskilt mycket stöd.  Den känsla av samhörighet som de extrema grupperna erbjuder, kan kännas lockande också för den som vuxit upp under normala omständigheter men ändå känt sig utanför.

Om man vill förebygga radikaliseringen måste man ta itu med de bakomliggande orsakerna. De är bristen på utbildning, de knappa utkomstmöjligheterna och upplevelserna av diskriminering och utanförskap.

På konfliktområden händer det tyvärr alltför ofta att de unga blir föremål för säkerhetskontroller och uppfattar dem som ett hot mot sin religion. Förutom att ta itu med de bakomliggande orsakerna, är det också viktigt att samarbeta tätt med de religiösa samfunden. Man behöver även upplysa de unga om att extremisterna är våldsamma och att deras religiösa argumentering är rätt så tunn. Ett sådant upplysningsarbete lyckas man bäst med om både ungdomsorganisationer och religiösa grupper kopplas in i det.

En ung person som är utbildad kan fatta självständiga beslut, förhålla sig kritisk till extermisternas propaganda och nappa tag i positiva alternativ.  Om det finns tillräckliga utkomstmöjligheter behöver de unga inte ens i krigsområden den ekonomiska trygghet som de extrema grupperna kan erbjuda.

Kyrkans Utlandshjälp stöder fredsarbetet på krigsdrabbade områden och annat arbete som bidrar till att de unga får växa upp i fred. I Finland främjar vi dialogen mellan de religiösa samfunden och myndigheterna  för att motarbeta den våldsfrämjande radikaliseringen.

Dela sidan och visa ditt stöd för att förebygga den våldsamma radikaliseringen.