Äidit ääriryhmiä vastaan

”Naisilla on tärkeä rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen vastaisessa taistelussa. Erityisesti Pakistanin pohjoisosissa naisilla on perinteisesti korkea asema ja pojat kuuntelevat äitejään. Mitä enemmän naisten taloudellista voimaantumista ja sosiaalista asemaa tuetaan, sitä paremmin he voivat taistella radikalisoitumista vastaan”, pakistanilainen rauhanaktivisti ja naisten aseman puolestapuhuja Mossarat Qadeem kertoo.
”Pakistanissa väkivaltainen radikalisoituminen juontaa juurensa pitkälle historiaan. Erityisesti syrjäseuduilla nuoret ovat alttiita ääriryhmien vaikutukselle, sillä kouluttautumis-, toimeentulo- ja vaikutusmahdollisuuksia on vähän”, Mossarat Qadeem kertoo.

”Pakistanissa väkivaltainen radikalisoituminen juontaa juurensa pitkälle historiaan. Erityisesti syrjäseuduilla nuoret ovat alttiita ääriryhmien vaikutukselle, sillä kouluttautumis-, toimeentulo- ja vaikutusmahdollisuuksia on vähän”, Mossarat Qadeem kertoo.

Hän on perustanut Pakistanin ensimmäisen konfliktien ehkäisyyn ja rauhanrakentamiseen keskittyvän keskuksen Paiman Alumni Trustin, joka on auttanut erityisesti syrjäisten seutujen nuoria ja naisia ratkomaan konflikteja. Järjestö tarjoaa myös nuorille vaihtoehtoja ääriryhmiin liittymiselle ja tukee entisten taistelijoiden sopeutumista takaisin arkeen.

”Pakistanissa väkivaltainen radikalisoituminen juontaa juurensa pitkälle historiaan. Erityisesti syrjäseuduilla nuoret ovat alttiita ääriryhmien vaikutukselle, sillä kouluttautumis-, toimeentulo- ja vaikutusmahdollisuuksia on vähän”, Mossarat Qadeem kertoo. Pakistanissa nuorten osuus väestöstä on jopa 60 prosenttia, eikä kaikille riitä opiskelupaikkoja.

”Ääriryhmien vetovoima perustuu siihen, että ne pystyvät tarjoamaan nuorille uramahdollisuuksia, toisin kuin kovin haurasrakenteinen valtio. Liittyessään ekstremistiseen ryhmään nuori saa vihdoin mahdollisuuden ansaita itse.”

Qadeem käyttää väkivaltaisen radikalisoitumisen vastaisessa työssä myös mediaa.

”Lähetämme radion välityksellä suvaitsevaisuuteen ja rauhaan liittyviä katkelmia koraanista sekä faktoja ja lukuja, joiden tarkoituksena on lisätä nuorten kykyä kriittiseen ajatteluun. Erityisen hyvää palautetta olemme saaneet siitä, että olemme tuoneet ääriryhmiin liittyneiden nuorten äitejä julkisuuteen ja antaneet heidän puhua nuorten puolesta.”

Teksti ja kuva: Elisa Vepsäläinen

Jaa sivu ja osoita tukesi nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi.