Vedebhakumatkat ovat pitkät. Kuva: Bafrin Eskandari.

Naisten rooli konfliktissa: Uhri vai rauhanrakentaja?

Konflikti varjostaa Monica Akirun, Susan Tiyan ja Penina Akirun arkea Turkanassa Pohjois-Keniassa. Turkanoiden ja naapuriheimo pokottien välinen kiista aluerajoista, jatkuva väkivalta ja karjavarkaudet ovat pakottaneet heidät pakenemaan kodeistaan ilman varmuutta paluusta. Lisäksi he ovat joutuneet oppimaan uusia rooleja leskinä ja yksinhuoltajina.

Kolmena lapsen äiti Monica Akiru, 27, vastaa yksin perheestään. Hänen miehensä sai surmansa eri yhteisöjen välisissä väkivaltaisuuksissa vuosi sitten.

Monica iloitsee kolmen lapsensa koulunkäynnistä. Väkivaltaisuudet ja niistä johtuvat pakotetut muutot kuitenkin uhkaavat niin Monican kuin muiden alueen nuorten äitien haaveita lastensa koulunkäynnin takaamisesta.

Konfliktin varjo arjessa

Pohjois-Keniassa väkivalta ei rajoitu erillisille taistelukentille. Siviilien ja sotilaiden välille ole mahdollista vetää rajaa. Konflikti on tunkeutunut nuorten naisten elämään ja pakottanut osan heistä luopumaan omasta koulutuksestaan. Samalla se on heikentänyt naisten mahdollisuuksia päättää perheensä arjesta.

”Vihollisuudet varjostavat tulevaisuutta täällä”, 20-vuotias Susan Tiyan kiteyttää.

Turkanalaisia nuoria naisia ei kuitenkaan pidä erehtyä luulemaan avuttomiksi väkivallan ja konfliktin keskellä. Naiset ovat hyvin motivoituneita työskentelemään rauhan puolesta.

”Rauha on ehdottoman tärkeää tulevaisuuden kannalta”, Monica Akiru sanoo.

Monica Akiru keskellä edessä, Susan Tiya takana vasemmalla ja Penina Akiru seisoo vihreässä paidassa takana oikealla.  Kuva: Ruut Luukkonen.

Monica Akiru keskellä edessä, Susan Tiya takana vasemmalla ja Penina Akiru seisoo vihreässä paidassa takana oikealla. Kuva: Ruut Luukkonen.

Naiset rauhaa rakentamassa

Monica Akiru peräänkuuluttaa yhteyksien luomisen tärkeyttä konfliktin lopettamiseksi. Hänen mukaansa rauha voidaan saavuttaa ainoastaan, jos yhteisöt vierailevat toistensa luona ja oppivat tuntemaan toisensa paremmin.

Akiru toivoo, että nuoret naiset molemmin puolin konfliktia voisivat kerääntyä yhteen tutustuakseen toisiinsa ja keskustellakseen tilanteesta. Jos naiset oppisivat tuntemaan toisensa ja työskentelisivät yhdessä, he olisivat voimakkaampia rauhanvaatimuksissaan myös yhteisöidensä sisällä.

Tämä ei kuitenkaan yksin riitä.

”Myös taistelijat pitäisi löytää ja tuoda yhteen”, Akiru vaatii.

Naiset vaativat myös toimia liikkeellä olevien asemäärien pienentämiseksi. Tässä Kenian valtiolla on heidän mukaansa suuri vastuu. Akirun ja Tiyan mielestä aseita tarvitaan ainoastaan karjan kaitsemista varten. Nyt aseita käytetään karjavarkauksiin ja suoraan väkivaltaan muita yhteisöjä vastaan.

Rauhantyö vaatii tukea

Naisten puheista käy selväksi yhteistyön ja tuen merkitys rauhan aikaansaamiseksi Turkanan kaltaisessa syrjäisessä maakunnassa.

Vaikka Akiru, Tiya ja Akiru ovat halukkaita rakentamaan rauhaa oman yhteisönsä ja naapuriyhteisön välille, käytännön toteutuksessa on monia vaikeuksia. Niukat resurssit tekevät vierailut yhteisöjen välillä hyvin hankaliksi. Huonot tiet sekä puhelinyhteyksien puute sekä yhteisöjen käyttämät eri kielet vaikeuttavat tapaamisia ja neuvotteluja edelleen.

Sovitteluun tarvitaan tukea, mutta ilman paikallisten sitoutuneisuutta siihen ei kannata ryhtyä.

Avaimena koulutus

Monica Akiru, kuten muutkin naiset, korostaa puheessaan koulutuksen tärkeyttä. Naiset kertovat ylpeänä omasta ja lastensa koulunkäynnistä. He näkevät koulutuksen avaimena tulevaisuuteen. Jos sitä ei ole, myös tulevaisuuden näkymät muuttuvat lohduttamaksi.

Niin kauan kuin väkivalta naapuriyhteisöjen välillä jatkuu, koulunkäynti on vaarassa. Jos taas konflikti saadaan sovittua, lasten ja nuorten koulunkäynti helpottuu. Samalla toiveet tulevaisuudesta kohenevat.

Teksti: Katariina Mustasilta

Kirjoittaja vieraili Ulkomaanavun Changemaker Akatemian mukana Turkanassa loppusyksystä. Kirkon Ulkomaanapu tekee rauhantyötä Pohjois-Kenian viidessä maakunnassa osana ADESOn (African Develpoment Solutions) hallinnoimaa REGAL-IR hanketta, jota rahoittaa Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAID.

Jaa sivu ja osoita tukesi nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi.