Nuorten puolella yli uskonnollisten rajojen

”Uskonnollisilla johtajilla on Nigeriassa tärkeä rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä ja erityisen tärkeää on, että toimimme nuorten puolella yli uskonnollisten rajojen. Muslimiyhteisöissä olemme muun muassa pitäneet nuorille oppitunteja ja yrittäneet varoittaa heitä ääriryhmistä”, professori ja islam-oppinut Salisu Shehu kertoo.
”On tärkeää, että toimimme nuorten puolella yli uskonnollisten rajojen", sanoo professori ja islam-oppinut Salisu Shehu.

”On tärkeää, että toimimme nuorten puolella yli uskonnollisten rajojen”, sanoo professori ja islam-oppinut Salisu Shehu.

Nuorille suurimman riski väkivaltaiselle radikalisoitumiselle tarjoaa viime aikoina yhä aktiivisemmaksi muuttunut ”Jama-atu Ahlis Sunnah La-dda’awatih wal-Jihad”, joka tunnetaan paremmin nimellä Boko Haram. Samaan aikaan kun osa maan väestöstä elää yltäkylläistä elämää, osa nuorista tuntee jääneensä kaikkien mahdollisuuksien ulkopuolelle.

Salisu Shehun mukaan nuorten suurimpia ongelmia Nigeriassa ovatkin työttömyys, koulutusmahdollisuuksien puute ja niistä johtuva turhautuminen. Erityisen hankalaksi tilanteen tekee se, että peruskoulun jälkeen on aivan liian vähän yliopisto- ja muita kouluttautumispaikkoja. Nuoret joutuvat todella ahtaalle pyrkiessään jatko-opintoihin ja monet turvautuvat huijaamaan pääsykokeissa.

”Nuorten on vaikea löytää motivaatiota perinteisten toimeentulotapojen etsimiseen. Köyhyys ja työpaikkojen puute tekevät ääriryhmistä nuorten silmissä houkuttelevia, etenkin kuin perinteiset perheen tarjoamat suojamuurit saattavat kaupungistumisen myötä olla katkenneet”, Shehu kertoo.

Ääriryhmät käyttävät Nigeriassa tehokkaasti hyväkseen nuorten vaikeaa asemaa ja houkuttelevat nuoria sosiaalisen median kautta. Oikean tiedon saaminen tilanteesta on myös vaikeaa, sillä turvallisuustilanne ääriryhmien operoimilla alueilla heikko.

”Täytyy kuitenkin muistaa, että osa nuorista rekrytoidaan ääriryhmiin väkisin. Siksi on tärkeää, että perheet suojelevat nuoriaan ja mediassa puhutaan oikeista asioista. Rekrytoitujen nuorten integroiminen takaisin yhteisöön jälkeenpäin on vaikeampaa kuin ennaltaehkäisy”, Shehu huomauttaa.

Teksti ja kuva: Elisa Vepsäläinen

Jaa sivu ja osoita tukesi nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi.