Tyytymättömyys ajaa nuoria ääriliikkeiden pariin Myanmarissa

”Myanmarissa esiintyy nationalistista ääribuddhalaisuutta, jonka tavoitteena on lietsoa islamofobista ajattelua. Aika ajoin tilanteet ovat kärjistyneet jopa väkivaltaisiin yhteydenottoihin eri väestöryhmien välillä”, buddhalainen munkki Aishin Panna sanoo.
”Myanmarissa esiintyy nationalistista ääribuddhalaisuutta, jonka tavoitteena on lietsoa islamofobista ajattelua, joka on kärjistynyt jopa väkivaltaisiin yhteydenottoihin eri väestöryhmien välillä”, buddhalainen munkki Aishin Panna sanoo.

”Myanmarissa esiintyy nationalistista ääribuddhalaisuutta, jonka tavoitteena on lietsoa islamofobista ajattelua, joka on kärjistynyt jopa väkivaltaisiin yhteydenottoihin eri väestöryhmien välillä”, buddhalainen munkki Aishin Panna sanoo.

Aishin Panna toimii opettajana Myanmarissa Yangonin Sitagu -akatemiassa, jossa hän on kehittänyt muun muassa kurssin buddhalaisesta rauhanrakennuksesta.

”Liikkeen luostarit ovat radikalisoitumisen kannalta keskeisiä paikkoja. Meillä ei ole vielä kovinkaan tavanomaista, että munkit tekevät rauhantyötä, mutta uskonnollisia johtajia tarvitaan, sillä heillä on riittävästä auktoriteettia nuorten silmissä”, Aishin Panna korostaa.

Nuorten suurimpia ongelmia ovat Myanmarissa, kuten muissakin hauraissa valtioissa, työpaikkojen ja koulutusmahdollisuuksien puute. Maa on yksi Aasian köyhimmistä ja tästä syystä peruspalvelujen puute on valtava. Nuorten osuus väestöstä on myös suhteellisen suuri.

”Poliittinen vaihtoehdottomuus ja tyytymättömyys hallituksen toimintaan ajavat nuoria ääriliikkeiden pariin. Yhtäältä sotilasjuntan kaatuminen on sallinut positiivisesti politisoituneen nuorisoaktivismin esiin nousun, mutta toisaalta myös radikalismin kasvun”, Aishin Panna sanoo.

Teksti ja kuva: Elisa Vepsäläinen

Jaa sivu ja osoita tukesi nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi.